Ντουμ ντουμ ντουμ ντουμ ντουμπου

 ντουμ

τα βραχιόλια της βροντούν!

Κίνησε η Γερακίνα

για νερό, ωρέ κρύο να φέρει.

 Ντουμ ντουμ  ντουμ  ντουμπου ντουμ

τα βραχιόλια της βροντούν!

Τα βραχιόλια της βροντούν,

ντουμ ντουμ ντουμ ντουμ ντουμπου ντουμ

Κι έπεσε μες στο πηγάδι

 κι έβγαλε, φωνή μεγάλη!

Ντουμ ντουμ ντουμ  ντουμπου ντουμ

τα βραχιόλια της βροντούν!

Τα βραχιόλια της βροντούν,

ντουμ ντουμ ντουμ ντουμ ντουμπου ντουμ!

Κι έτρεξε ο κόσμος όλος

 κι έτρεξα, ωρέ κι εγώ ο καημένος!

 Ντουμ ντουμ ντουμ  ντουμπου ντουμ

τα βραχιόλια της βροντούν!

Τα βραχιόλια της βροντούν,

ντουμ ντουμ ντουμ ντουμ ντουμπου ντουμ !

Γερακίνα θα σε βγάλω

 και γυναί, ωρέ γυναίκα θα σε πάρω!

Ντουμ ντουμ ντουμ ντουμπου ντουμ

τα βραχιόλια της βροντούν!

Τα βραχιόλια της βροντούν,

ντουμ ντουμ ντουμ ντουμ ντουμπου ντουμ!

Κι έτρεξε χρυσό κορδόνι

 και την έ, ωρέ την έπισ’ απ’ τη ζώνη!

Ντουμ  ντουμ ντουμ ντουμπου ντουμ

τα βραχιόλια της βροντούν!

Τα βραχιόλια της βροντούν,

ντουμ ντουμ ντουμ ντουμ ντουμπου ντουμ!

Τραγούδι : Ιωάννα Γεωργακοπούλου, Βασ. Τσιτσάνης                 

Καλαματιανό

Ηχογραφήθηκε : 1948

Επανέκδοση 1987 & 1992 με την φωνή της Δανάης και του

Τώνη Μαρούδα