Στην Αίγυπτο μια βραδιά
πληγώθηκε μια καρδιά.
‘Εφυγ’ αυτή κι ο φελάχος στον πόνο σπα¬ράζει,
μέσα στην έρημο μόνος τις νύχτες φωνά¬ζει!

Φαρίντα, αγάπη γλυκιά μου,
εσένα ζητά η καρδιά μου!
Γύρισε πίσω,
τη φλόγα να σβήσω,
που έχω στην καρδιά.
Φαρίντα μου γλυκιά!

Κλαίει ο φελάχος πικρά,
για τη Φαρίντα πονά.
Με το φεγγάρι τα βράδυα μιλάει και κλαίει,
πάντα το ίδιο τραγούδι στην έρημο λέει.

Φαρίντα, αγάπη γλυκιά μου,
εσένα ζητά η καρδιά μου!
Γύρισε πίσω,
τη φλόγα να σβήσω,
που έχω στην καρδιά.
Φαρίντα μου γλυκιά!

Τραγούδι: Μανώλης Αγγελόπουλος.
Οριεντάλ.
Ηχογραφήθηκε: 1959.