Χτύπα το ντέφι σου τσιγγάνα να πονέσει

Κι εσύ τσιγγάνε σπάσε το βιολί!

Απόψε θέλω η καρδιά μου να πιστέψει,
πως η γυναίκα το πουλάει το φιλί!

Απόψε θέλω το μυαλό μου να θολώσω.
Φέρε μου, κάπελα, ανόθευτο κρασί!
Παίξε, τσιγγάνε μου, κι εγώ θα σε πληρώσω,
χτύπα το ντέφι σου, τσιγγάνα μου, κι εσύ

Δεν ήρθ’ απόψε εδώ εγώ για να γλεντήσω,
ήρθα μονάχα να παρηγορηθώ.

Παίξε τραγούδια το μυαλό μου να γεμίσω,
να την ξεχάσω και να μην την θυμηθώ!

Παίξε τσιγγάνε μου κι εγώ θα σε πληρώσω,
χτύπα το ντέφι σου τσιγγάνα μου κι εσύ.

Τραγούδι: Ρένα Στάμου, Βασ. Τσιτσάνης.
Χασάπικο.
Ηχογραφήθηκε:
1949