Μια Κυριακή σε γνώρισα, καθόσουν σ’ ένα πάγκο

και, στοίχημα, στην τσέπη σου δεν είχες ένα φράγκο!

Θυμάσαι κείνον τον καιρό φιλιά και καρδιοχτύπια.

Μαζί με την αγάπη σου πόσα φαρμάκια ήπια!

Τώρα σε βλέπω κι έρχεσαι απ’ τη γωνιά του δρόμου

Και σκιζετ’ η καρδούλα μου και χάνω το μυαλό μου

Τραγούδι : Στρ. Παγιουμτζής Στελ. Περπινιάδης

Χασάπικο 

Ηχογραφήθηκε : 1938

Επανέκδοση 1992 με τον Μαν. Μητσιά και τη Βούλα Γκίκα