Όλον τον κόσμο δεν ακούς, ένοχο με φωνάζει

και η κατηγορία του κατάκαρδα με σφάζει.

Κάποια γυναίκα, λένε, πως την πήρα στο λαιμό μου,

με εγώ την υποστήριξα, την έχω στο πλευρό μου.

Αυτοί που με ζηλεύουνε και με κατηγορούνε,
το χωρισμό μας θέλουνε και μ’ άλλον να σε ιδού­νε.

Από σκοπού το κάνουνε και κακοσυζητούνε,
μαζί μου σαν μιλήσουνε, αθώο θα με βρούνε.

Τραγούδι  Έλλη Σωφρονίου, Βασ. Τσιτσάνης,

Δημ. Περδικόηουλος

Ζεϊμπέκικο.

Ηχογραφήθηκε Τέλη 1948 ή αρχή 1949