Κλάψε την καταστροφή
που σε βρήκε, καρδιά μου!
Άδικη ζωή, με πλήγωσες πολύ!

Μ’ έχουν γελάσει δυο μαύρα μάτια,
πού ‘χα λατρέψει μες στη ζωή!
Και την καρδιά μου χίλια κομμάτια
την έχουν κάνει αυτά τα μάτια!

Σημαίν’ η ώρα για μένα τώρα.
Μαύρη σα νύχτα θα ‘ν’ η ζωή μου!
Παίρνω τα μαύρα μου τα σκαλοπάτια,
μ’ έχουν γελάσει δυο μαύρα μάτια!

Κλάψε την καταστροφή
που σε βρήκε, καρδιά μου!
Άδικη ζωή, με πλήγωσες πολύ!

Μ’ έχουν γελάσει δυο μαύρα μάτια!
Μ’ εγκαταλείψαν ένα πρωί.
Τα περιμένω, μα δεν γυρίζουν
κι οι αναμνήσεις με βασανίζουν!

Σημαίν’ η ώρα για μένα τώρα.
Μαύρη σα νύχτα θα ‘ν’ η ζωή μου!
Παίρνω τα μαύρα μου τα σκαλοπάτια,
μ’ έχουν γελάσει δυο μαύρα μάτια!

Κλάψε την καταστροφή
που σε βρήκε, καρδιά μου!
Άδικη ζωή, με πλήγωσες πολύ!

Τραγούδι: Καίτη Γκρέυ.
Βαλς.
Ηχογραφήθηκε: 1962.