Κυριακή σε γνώρισα,
Κυριακή σε χάνω!
Θέλω να είναι Κυριακή
κι αυτή που θα πεθάνω!
Σαν άστρο εβασίλεψες
και χάθηκες, χαρά μου!
Κι απ’ τον καημό μου το βαρύ
έγινε μαύρ’ η Κυριακή
και σπάραξ’ η καρδιά μου!

Κυριακή σε γνώρισα,
Κυριακή σε χάνω!
Θέλω να είναι Κυριακή
κι αυτή που θα πεθάνω!
Είναι βαριά κι αβάσταχτη
του χωρισμού η ώρα!
Στο βίο μου το σκοτεινό
έχω το μαύρο ουρανό
για συντροφιά μου τώρα!

Κυριακή σε γνώρισα,
Κυριακή σε χάνω!
Θέλω να είναι Κυριακή
κι αυτή που θα πεθάνω!
Ας πέθαινα μια Κυριακή,
για να χαρεί κι ο Χάρος!
Να τελειώσει μια Ζωή,
πού ‘ναι για μένα θλιβερή,
πού ‘ναι για μένα βάρος!

Κυριακή σε γνώρισα,
Κυριακή σε χάνω!
Θέλω να είναι Κυριακή
κι αυτή που θα πεθάνω!

Τραγούδι: Καίτη Γκρέυ.
Ηχογραφήθηκε: 1961