Στην πίκρα μου απάνω δυο ποτήρια παραπάνω
θα τα πιω, γεμάτα, να μεθύσω, μαυρομάτα!
Περαία και Μοσχάτο θα τα κάνω άνω-κάτω,
να σε βρω, μικρό μου, δυο λόγια να σου πω!

Κι αν αντιμιλήσεις και δεν θ’ μ’ ακολουθήσεις,
θα σου κάνω πλάκα απ’ τις λίγες, μαυρομάτα!
Γιατί μες στην Αθήνα είμ’ απ’ τα παιδιά τα φίνα,
μα και ζόρικο πολύ όταν χρειαστεί!

Στον πόνο μου απάνω δυο ποτήρια παραπάνω
θα τα πιω, γεμάτα, να μεθύσω μαυρομάτα!
Περαία και Μοσχάτο θα τα κάνω άνω-κάτω,
να σε βρω, μικρό μου, δυο λόγια να σου πω!

Τραγούδι: Βασ. Τσιτσάvης, Λιζέτα Νικολάου.
Χασαποσέρβικο.
Ηχογραφήθηκε: 1975.