Το σκυλί, το σκυλί,
το σκυλί σου με γαβγίζει!
Το σκυλί σου με γαβγίζει,
κάνει πως δε με γνωρίζει!
‘Ηρθ’ απόψε ο γλεντζές σου,
άνοιξε τις αγκαλιές σου!

Τ α χαλιά, τα χαλιά,
τα χαλιά και τα σεντόνια!
Τ α χαλιά και τα σεντόνια
στρώσε απόψε στα σαλόνια!
‘Ηρθ’ απόψε ο γλεντζές σου,
άναψε μου τις φωτιές σου!

Γλύκα μου, γλύκα μου,
γλύκα μου και βάσανό μου!
Γλύκα μου και βάσανό μου
γιάτρεψε μου τον καημό μου!
‘Ηρθ’ απόψε ο γλεντζές σου,
άναψε μου τις φωτιές σου!

Το σκυλί, το σκυλί,
το σκυλί σου με γαβγίζει!
Το σκυλί σου με γαβγίζει,
καει πως δε με γνωρίζει!
‘Ηρθ’ απόψε ο γλεντζές σου,
άνοιξε τις αγκαλιές σου!

Τραγούδι: Βασ. Τσιτσάνης, Λιζέτα Νικολάου.
Συρτοτσιφτετέλι.
Ηχογραφήθηκε: 1975.