Πρωί-πρωί γυρίσανε τα τρεχαντήρια όλα,

μα ο Νικόλας ο ψαράς,

ο ψαράς, δε φάνηκε ακόμα

στη στεριά!

Μπρος στ’ ακρογιάλι στέκεται μια μάνα μαυροφόρα.

Είναι αυτή π’ ανησυχεί,

 ανησυχεί, η μάνα του Νικόλα

του ψαρά!

Διστάζει, ποιός να της το πει, να την πληροφορήσει.

Πως ο Νικόλας πνίγηκε,

 πνίγηκε, και πια δεν θα γυρίσει

στη στεριά!

Πέρασαν μήνες, πέρασαν, κι η μάνα του Νικόλα
με την ελπίδα στην καρδιά,
στην καρδιά, τον περιμένει ακόμα

 στη στεριά!

Τραγούδι Προδρ. Τσαουσάκης, Μαρ Nίvου,
Βασ. Τσιτσάvnς.
Ζεϊμπέκικο.
Ηχογραφήθηκε 
1949