Στα Τρίκαλα στα δυο στενά

 σκοτώθηκε ο Σαρκαφλιάς.

Τέτοιο  ντερβίσικο παιδί

 το κλάψαμε όλοι μαζί.

Δεν τον ξεχνούμε, βρε παιδιά,

 το φίλο μας το Σαρκαφλιά.

Τραγούδι : Στρ. Παγιουμτζής

Χασάπικο      

Ηχογραφήθηκε : 1940