Κι αν μας χωρίσανε

όλα δε σβήσανε,

απ’ την αγάπη μας την παλιά!

Γι’ αυτό θα σμίξουμε,

 να ξαναχτίσουμε

τη γκρεμισμένη μας φωλιά!

Σε σφάλμα πέσαμε

κι οι δυο πονέσαμε,

στο χωρισμό μας πού ‘ταν σκληρός!
Μα σαν θα μπλέξουμε,

 δεν θα προσέξουμε

κανέναν από ‘δω κι εμπρός!

Δε θα γκρινιάζουμε

 και θα φωλιάζουμε
αγκαλιασμένοι κάθε βραδιά!

Για να μας βλέπουνε

 και να ζηλεύουνε

όλοι οι ρεμπέτες του ντουνιά!

Γι’ αυτό θα σμίξουμε,

 να ξαναχτίσουμε

τη γκρεμισμένη μας φωλιά!

Τραγούδι Μαρ Νίνου, Βασ. Τσιτσάνης,
Γιώργος Μητσάκης.
Χασαποσέρβικο.
Ηθογραφήθηκε  
1949