Πέφτεις σε λάθη!

Τι έχεις πάθει

και κάθε μέρα βρίζεις και γελάς;
Με πικραίνεις

 σαν ξένο με κοιτάς!

Και στο ρέμα με τραβάς!

Δεν είσ’ εκείνη,

 πού ‘χα γνωρίσει

κι ήτανε σφάλμα να σε παντρευτώ!
Με προδίνεις!

Και πρέπει να σε βρει

 τιμωρία σοβαρή!

‘Έχεις αλλάξει

 και μ’ έχεις κάψει!

Την προσβολή σου δε θα τη δεχτώ!
Δε σ’ αντέχω

 κυρά μου, δε βαστώ

και το δρόμο μου τραβώ!

Τραγούδι: Σωτ. Μπέλλου. Βασ. Τσιτσάvnς.
Χασαποσέρβικο.
Ηχογραφήθηκε:
1948

Επανέκδοση 1978