Σ’ ένα ντεκέ μπουκάρανε τρεις μάγκες φιλαράκοι,

το ναργελέ σκαρώσανε με προυσιανό μαυράκι.

Φίνο ντεκέ σκαρώσανε που δούλευε ρολόι

Και πήγαινε και φούμερνε όλο το σκυλολόι.

Και η Γιωργία η τρανή με κέφι και μεράκι,

σαμπαχαδάκι έλεγε με φίνο μπουζουκάκι.

Αμάν Αμάν μεντέτ αμάν αμάν!

Γεια σου, Γιωργία μερακλού!

Κι αφού την πίναν έξυπνα οι μάγκες οι λεβέντες,

Τον ντεκετζή εδιέταξαν τις λουλαδιές ντουμπλέδες.

Τραγούδι : Γεωργία Μηττάκη

Ζεϊμπέκικο

Ηχογραφήθηκε : Αρχές του 1937

Στον δίσκο αναγράφεται ότι το τραγούδι είναι των Τσιτσάνη – Περδικόπουλου