Τσιφτετέλι με μπουζούκι

ωωωωωω!

σε ντουζένι τούρκικο!
‘Έλα μάγκα μου ν’ ακούσεις

 το σκοπό του το γλυκό!

Τσιφτε – τέλι με μπουζούκι

 σε ντουζένι τούρκικο!

‘Όταν παίζει ο Τσιτσάνης

ωωωωωω!

την αράπικη πενιά!

και η αραπίνα δίπλα

 παίζει φίνο μπαγλαμά,
όλοι πίνουν και τα σπάνε

με μεράκι στην καρδιά!

Τσιφτε – τέλι με μπουζούκι

ωωωωωω!
ξακουσμένο στο ντουνιά!
Το χορεύουν κι όλο λένε

ξαναβάλτε το παιδιά,

το καινούριο τσιφτετέλι

 με τη γύφτικη πενιά!

Τραγούδι Σωτ. Μπέλλου, Βασ. Τσιτσάνης.
Τσιφτετέλι.

Ηχογραφήθηκε: 1949